Vacatureoverzicht

Cliëntondersteuner met kennis/affiniteit jeugd

Geplaatst 28-3-2022
Locaties Tilburg (24 uur), Tilburg (32 uur), Tilburg (36 uur)

Vacature

Voor MEE De Meent Groep, locatie Tilburg zoeken wij een:

Cliëntondersteuner

Inzet als coördinator met specifieke jeugdexpertise
voor het stedelijk team bij Toegang Tilburg

24 – 36 uur per week

Voor de duur van 1 jaar

Meedoen mogelijk maken

Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. Een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking optimaal kunnen participeren. MEE is er voor die mensen die door hun beperking hierin worden belemmerd. We ondersteunen hen en hun netwerk bij vragen in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Hierbij staat het vergroten van zelfredzaamheid, eigen regie en participatie voorop. Sociale Netwerk Versterking vormt het uitgangspunt van onze dienstverlening. MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, regio ’s-Hertogenbosch, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant en regio Tilburg.

Begin 2021 is door de gemeente Tilburg het besluit genomen dat coördinatie in gezinnen die dit nodig hebben, in de toekomst komt te liggen bij ofwel het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) ofwel bij de Toegang. Dit betekent dat de Toegang wordt uitgebreid met coördinatietaken.

Meer weten over de functie cliëntondersteuner bij MEE? Lees de verhalen van onze medewerkers: www.meedemeentgroep.nl/daarom-werk-ik-bij-mee

Wat ga je doen?

Coördinatie wordt gevraagd in multi-probleem huishoudens die zelf geen regie kunnen voeren en waar veelal sprake is van een grote hoeveelheid aan zorg en ondersteuning in het huishouden, dan wel waar sprake is van onveiligheid, overlast en/of ontwikkelingsbedreiging (kinderen). Dit zijn complexe casussen waarbij ook sprake kan zijn van drang en het wenselijk is om tijdelijk de regie over te nemen, totdat een klant dit weer zelf kan of dit bij een andere partij neergelegd kan worden.

Je hebt als coördinator dus zowel met casus- als procescoördinatie te maken. Als coördinator over het hulpverleningsproces beschik je over de bevoegdheid van doorzettingsmacht, werk je met mandaat vanuit de gemeente en heb je waar nodig ook de bevoegdheid tot opschaling.

Het is belangrijk dat er vanuit coördinatie wordt meegekeken, gedacht en gestuurd op een plan van aanpak voor het systeem als geheel. Dit betekent dat je alle gezinsleden in beeld hebt, voor iedereen de hulpverlening waar nodig coördineert en je je dus niet specifiek richt op de volwassenen of jeugdigen in de casus. Het door jou geformuleerde plan van aanpak (in samenwerking met het huishouden en betrokken partijen) moet bijdragen aan een duurzame oplossing waarbij hulpverlening, onderwijs en medisch domein samenwerken en partijen elkaar ondersteunen en versterken. Waar nodig en passend binnen je rol, doe je onderzoek naar de juiste hulpinzet.

Waar ben je goed in?

Het is als coördinator zorgen dát, in plaats van zorgen voor. Dit vraagt om kennis van en ervaring met procesregie en ketencoördinatie, inzetten van doorzettingsmacht en positionering, en daar waar nodig het inzetten van opschaling.
Je bent proactief, daadkrachtig en sterk in het creëren van draagvlak. Je beschikt over organisatietalent met een helikopterview, aanpassings- en probleemoplossend vermogen, overtuigingskracht en zelfkennis. Je weet, wanneer je niet zelf over bepaalde competenties of kennis beschikt, deze waar nodig in te schakelen vanuit je netwerk.
Je bent in staat om leiding te geven aan groepen professionals.
Je bent specialistisch in het coördineren, maar je hebt generalistische kennis op het gebied van het sociaal domein, jeugd, volwassenen psychopathologie en veiligheid.
Een relevant hbo-diploma en een SKJ-registratie is vereist.

Wij bieden jou

Een gevarieerde en zelfstandige baan met goede werkbegeleiding en inwerktraject met 4 trainingen van de MEE Academie. Intervisiebijeenkomsten met andere collega’s, lidmaatschap bij de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (BCMB) en het trainingsaanbod hiervan.
Het gaat om een dienstverband van 24 - 36 uur per week en aanstelling geschiedt in eerste instantie tijdelijk voor de duur van een jaar. Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Gehandicaptenzorg.
Je wordt ingeschaald op basis van opleiding en ervaring in FWG 50 ( 2.501,- tot maximaal 3.738,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek); voor inzet in deze specifieke opdracht geldt een tijdelijke bijzondere toeslag op basis van FWG 55.

Ga je deze uitdaging aan?

Reageer dan zo  snel mogelijk via onderstaande button en voeg hierbij je cv en motivatie toe.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Lisette Teunissen,

06-35 11 19 00 9 (accountmanager en praktijkondersteuner Tilburg).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

Meer informatie

Vacature eisen

  • In bezit van relevante HBO diploma
  • SKJ geregistreerd

Contact Info

Lisette Teunissen - van Beurden

li.teunissen@meedemeentgroep.nl

06 - 351 119 00